Forsiden Uddannelsesplan 2010-2011
Miljøterapeutisk udddannelse 2010-2011 PDF Udskriv

 

F: festsal
K: kastellet (tidligere forstanderbolig) med alle grupperum.

Alle undervisningsdage er fra kl. 9,30 - 15,30 (dagene er udvidet med 30 minutter), medmindre andet er anført.


DATO GRUPPE 1 GRUPPE 2 GRUPPE 3 LEDERE ALLE
2010
22.1.

2010

KLedermøde v/ cand. psych. Anne Holländer og cand. psych. Heidi Rose
12.2.

2010

K
Intro til Miljøterapi v/ cand. psych. Heidi Rose5.3.

2010NB: F
Intro til Udviklings-

psykologi v/ cand. psych. Helle Østerby Andersen
19.3.

2010

NB: K
Intro til

Ledelse og organisation

v/ cand. psych. Heidi Rose
16.4.

2010

K

Behandlings-planlægning I

Med skriveøvelse

v/ cand. psych. Heidi Rose7.5.

2010

K

Behandlings-planlægning II - Med skriveøvelse

v/ cand. psych. Heidi Rose23.9.

2010

K

NB:
torsdag

9,30 – 16,30Lederudvik-ling: Ledelse i teori og praksis v/ cand. psych. Ph.d. Steen Visholm og

cand. psych. Heidi Rose

17.9.

2010

F + K

NB

9,30 – 16,30
Temadag: Kontaktperson-funktionen I v/ cand. psych. Helle Østerby Andersen
DATO GRUPPE 1 GRUPPE 2 GRUPPE 3 LEDERE ALLE
29.10. OBS: FLYTTET til d. 3. december

2010

F + K

NB

9,30 – 16,30
OBS: FLYTTET til d. 3. december

Teori:

Tilknytning og Identitets-udvikling med fokus på unge. v/ Overlæge Bernadette Buhl-Nielsen

12.11.

2010

F + K

NB

9,30 – 17,00
Arbejds-konference v/

cand. psych. Ph.d. Steen Visholm,

cand. psych. Anne Holländer,

cand. psych. Heidi Rose
2011
21.1.

2011KLedermøde v/ cand. psych. Anne Holländer og cand. psych. Heidi Rose
4.2.

2011

K


Intro til Miljøterapi v/ cand. psych. Heidi Rose

11.2.

2011

K


Intro til Udviklings-

psykologi v/ cand. psych. Helle Østerby Andersen


18.3.

2011

K


Intro til

Ledelse og organisation

v/ cand. psych. Heidi Rose


8.4.

2011

K
Behandlings-planlægning I

Med skriveøvelse

v/ cand. psych. Heidi RoseDATO GRUPPE 1 GRUPPE 2 GRUPPE 3 LEDERE ALLE
29.4.

2011K

Organisation, ledelse og gruppepro-cesser i Miljøterapi I v/ Forstander Bo Christoffersen


6.5.

2011K
Behandlings-planlægning II - Med skriveøvelse

v/ cand. psych. Heidi Rose
27.5.

2011K

Organisation, ledelse og gruppepro-cesser i Miljøterapi II v/ Forstander Bo Christoffersen


9.9.

2011

F + K

NB

9,30 – 16,30
Temadag: Kontaktperson-funktionen II v/ cand. psych. Helle Østerby Andersen
15.9.

2011

K

NB:
torsdag

9,30 – 16,30Lederudvik-ling: Ledelse i teori og praksis v/ cand. psych. Ph.d. Steen Visholm og

cand. psych. Heidi Rose

28.10.

2011

F + K

NB

9,30 – 16,30

+ FEST
Teori: Mentalisering og miljøterapeutisk behandling v/ cand. psych. Anne Holländer
11.11.

2011

F + KNB

9,30 – 17,00
Arbejds-konference v/

cand. psych. Ph.d. Steen Visholm,

cand. psych. Heidi Rose