Forsiden
Sedac
Miljøterapeutisk Uddannelse PDF Udskriv

Velkommen til SEDAC's hjemmeside

SEDAC er et uddannelsesfællesskab mellem 4 opholdssteder med fokus på at tilbyde en fortløbende miljøterapeutisk uddannelse for opholdsstedernes medarbejdere og ledelse.

Hjemmesiden giver både et indblik i ideerne bag SEDAC og nogle faktuelle oplysninger om deltagere og undervisningen.

SEDAC består af opholdsstederne:

- Søegaard
- Egedal
- Dueslaget
- Lille Valbygård

SEDAC's arbejdsopgaver:

* At planlægge, gennemføre og evaluere et fortløbende uddannelse for de 4 deltagerorganisationers medarbejdere.
* At planlægge, gennemføre og evaluere et fortløbende lederudviklingsforløb for de 4 deltagerorganisationers ledere.

SEDAC's holdninger til deltagelse:

- Alle medarbejdere modtager løn på uddannelsesdagene.
- Alle fastansatte behandlende medarbejdere og ledere deltager i uddannelsen.

SEDACs miljøterapeutiske uddannelse indleder sit 20.år i 2019. SEDAC har udviklet sig i de 20 år især ved at favne større områder i deltagerorganisationernes og medarbejdernes virke.

Udviklingsskridtet fra 2010, som omfattede en større grad af differentiering, fastholdes forsat. De fire opholdssteder, som har deltaget i SEDAC i mange år, har alle en etableret, kompetent og målrettet miljøterapeutisk behandlingsorganisation med ledere, som har gennemgået mange års lederuddannelse og lederudvikling, samt en del medarbejdere med mange års erfaring som miljøterapeuter og flere års uddannelse i SEDAC.

Læs mere om opholdsstederne under fanen "Fakta"